მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი იწყებს ინკლუზიური განათლების ტრენინგებს. ტრენინგები განკუთვნილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალურ მასწავალებელბის, მშობლებისა და სხვა სპეციალისტებისათვის.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირებულ კანდიდატს აცნობებს კურსის ჩატარების ზუსტ დროს და ადგილს    


რეგისტრაცია დასრულდა