სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი იწყებს ტრენინგებზე რეგისტრაციას. ტრენინგებზე დასასწრებად სავალდებულო პირობაა, დაინტერესებული პირი დარეგისტრირებული იყოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდაზე. ტრენინგზე რეგისტრაცია ცხადდება მათთვის, ვისაც 2016 წლის ზაფხულში არ გაუვლიათ აღნიშნული მოდულები. ტრენინგზე რეგისტრაცია იწარმოებს 20 მარტიდან 13 აპრილის ჩათვლით.

ტრენინგზე დასასწრებად სავალდებულო პირობაა, დაინტერესებული პირი დარეგისტრირებული იყოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კომპეტენციის დამადასტურებელ საგნობრივ გამოცდაზე. რეგისტრაცია დასრულებულია