სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი იწყებს საგნობრივი მიმართულების ტრენინგებზე რეგისტრაციას. ტრენინგზე დასწრება შეუძლიათ საჯარო სკოლის მოქმედ, შესაბამისი საგნის პრაქტიკოს მასწავლებლებს და ასევე იმ კერძო სკოლის პედაგოგებს, რომლებიც ჩართულნი არიან მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში. ტრენინგზე რეგისტრაცია ცხადდება მათთვის, ვისაც 2016 წლის ზაფხულში არ გაუვლიათ აღნიშნული მოდულები.

ტრენინგზე რეგისტრაცია იწარმოებს 20 მარტიდან 13 აპრილის ჩათვლით.

ტრენინგზე დასასწრებად სავალდებულო პირობაა, დაინტერესებული პირი დარეგისტრირებული იყოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კომპეტენციის დამადასტურებელ საგნობრივ გამოცდაზე.

   

აირჩიეთ საგანიპირადი ინფორმაცია


სამუშაო გამოცდილება


ტრენინგი