სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გერმანული და რუსული ენის უფროსი მასწავლებლებისთვის მეთოდურ სატრენინგო კურსზე რეგისტრაციას აცხადებს. გერმანული ენისა და რუსული ენის მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ აღნიშნულ ტრენინგზე დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის 12 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირებულ კანდიდატს აცნობებს კურსის ჩატარების ზუსტ დროს და ადგილს, რეგისტრაციის დასრულებიდან ორი კვირის ვაადში.