მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სერვისების მიწოდების სისტემის დეცენტრალიზაციის მიზნით სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციას ახორციელებს.
      რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ დაინტერესებულ სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციებს, რომლებიც სამომავლოდ მონაწილეობას მიიღებენ ცენტრის მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე დაფუძვნებულ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე მიმართულ საგრანტო კონკურსებსა თუ შესყიდვებში, ასევე ორგანიზაციებს რომლებსაც სჭირდებათ პროფესიული განვითარების პროგრამების აღიარება.საიდეთიფიკაციო კოდი
პაროლი
პაროლის აღდგენა