მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ინდივიდუალურ კონსულტირებაზე რეგისტრაციას აცხადებს. კონსულტირება პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორცილდება და კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე მოდულური პროგრამების შეფასების საკითხების გავლას გულისხმობს. მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის კონსულტანტი განახორციელებს ვიზიტს კოლეჯში, ადგილზე შეაფასებს სიტუაციას და გაუწევს მასწავლებლებს კონსულტაციას მოდულური პროგრამების სასწავლო პროცესში შეფასებისას წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით.   

აირჩიეთ საგანიპირადი ინფორმაცია


სამუშაო გამოცდილება