სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ინკლუზიური განათლების მიმართულებით ტრენინგებზე რეგისტრაციას აცხადებს. ტრენინგზე დასწრება შეუძლიათ საჯარო სკოლის მოქმედ მასწავლებლებს და ასევე იმ კერძო სკოლის პედაგოგებს, რომლებიც ჩართულნი არიან მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში. ტრენინგზე რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 13 აპრილის ჩათვლით. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირებულ კანდიდატს აცნობებს კურსის ჩატარების ზუსტ დროს და ადგილს.

რეგისტრაცია დასრულებულია