სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი გერმანული და რუსული ენის უფროსი მასწავლებლებისთვის მეთოდურ სატრენინგო კურსზე რეგისტრაციას აცხადებს. გერმანული ენისა და რუსული ენის მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ აღნიშნულ ტრენინგზე დარეგისტრირდნენ მიმდინარე წლის 3 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირებულ კანდიდატს აცნობებს კურსის ჩატარების ზუსტ დროს და ადგილს, რეგისტრაციის დასრულებიდან ორი კვირის ვაადში.