დამწყები მასწავლებლის მხარდაჭერის პროგრამის პილოტირების ფარგლებში 2015 წლის 20 ივლისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით გამოცხადებულია რეგისტრაცია 0-2 წლამდე სტაჟის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისთვის, რომლებიც საქართველოს საჯარო სკოლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საგნებს ასწავლიან.

პროგრამაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია.

გთხოვთ, შეავსოთ წინამდებარე ფორმა.  ტრენინგზე რეგისტრაცია დასრულებულია.